ԱՐՑԱԽԻ (ՂԱՐԱԲԱՂԻ) ԲԱՐԲԱՌ ԵՎ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ (61)

Անգլերենի, գերմաներենի, ռուսերենի հայերենի և Ղարաբաղի բարբառի՝ մարմնի մասերով դարձվածքների համեմատական հետազոտությունը

Գիտական հրատարակություն Հանրապետական ուսանողական 6-րդ գիտաժողովի նյութեր
Հրատարակչություն Արման Ասմանգուլյան ԱՁ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 205-215

Արցախի ժողովրդագիտությունը. Ազգագրություն. Հատոր 1(1)

Գիտական հրատարակություն Աշխատասիրությամբ և ընդհանուր խմբագրությամբ` բ.գ.թ., դոցենտ, ԼՂՀ գիտության վաստակավոր գործիչ Արմեն Սարգսյանի
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2019
Էջեր 736