ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (216)

Մարդու ֆիզիկական հատկանիշները և սոցիալական կարգավիճակը բնորոշող համեմատությունների հոգելեզվաբանական առանձնահատկություններն արաբ և հայ լեզվամշակույթներում

Գիտական հրատարակություն Արևելագիտության հարցեր, (№ 14) 2019
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 28-39

Մշակութային թարգմանությունը իրանական սփյուռքի գրականության համատեքստում. Թաղի Մոդարեսի, Հուշանգ Գոլշիրի, Նասիմ Խաքսար

Գիտական հրատարակություն Արևելագիտության հարցեր, գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու (№ 10) 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 312-324