ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (216)

Դեպի թուրքական ազգային ինքնության կառուցում. Թյուրքական անցյալի ուսումնասիրությունը և քարոզը 1911-1913 թթ.

Գիտական հրատարակություն Արևելագիտության հարցեր, գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու (№ 10) 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 234-255