ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (258)

ՀՀ բնահողային գոտիների փոփոխությունները անապատացման պայմաններում և հողատիպերը ըստ WRB չափանիշների

Գիտական հրատարակություն Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 31-36

ՀՀ գյուղական բնակչյության ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումն որպես գյուղական բնակավայրերի զարգացման նախադրյալ

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և Աշխարհագրություն, 2014, 1 (233)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 38-45

ՀՀ գյուղական տարածքների ու տարաբնակեցման տարածաշրջանային առանձնահատկությունները և առկա հիմնախնդիրները

Գիտական հրատարակություն Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 118-123

ՀՀ և Հայկական լեռնաշխարհի հարակից տարածքների 01.01.2004– 23.10.2011 թույլ սեյսմիկության (м<4,0) վերլուծությունը

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, 54 (2)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2020
Էջեր 81-87

ՀՀ մարզերի բնական աղետների ռիսկի ինտեգրալ գնահատումը և քարտեզագրումը

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և Աշխարհագրություն, 2015, 3 (238)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 25-30