ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (258)

Հայաստանի հյուսիսային ծալքավոր գոտու երկրակեղևի նստվածքային շերտի ձևակառուցվածքի անջատումը մորֆոմետրիկ տվյալներով

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և Աշխարհագրություն, 2015, 1 (236)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 24-30

Հայաստանի ստորերկրյան ջրերի բնական ռեսուրսների գնահատումը համաձայն ՀՀ Ջրի ազգային ծրագրի մասին օրենքի

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և Աշխարհագրություն, 2016, 2(240)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 35-39

Հայաստանի օբսիդիանի աղբյուրների անալիտիկ բազայի ձևավորումը շարժական ռենտգենային ֆլուորեսցենցիայի եղանակով

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և Աշխարհագրություն, 2017, 51(3)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 159-165