ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (258)

Քաղաքաշինական կառավարման և տարածքային կազմակերպման հիմնահարցերը խոշոր քաղաքներում, ճգնաժամային իրավիճակներում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և Աշխարհագրություն, 2014, 1 (233)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 46-51

Քարտեզների և հատակագծերի համար մակագրությունների ստեղծման ավտոմատացումը ծրագրային մոդուլների օգնությամբ

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և Աշխարհագրություն, 2014, 3 (235)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 35-40

Քրոմիտային հանքակուտակումների որոնման երկրաբանաերկրաֆիզիկական մոդելների համեմատական վերլուծություն

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և Աշխարհագրություն, 2016, 1(239)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 39-42

Քրոմիտի ծագումը և հանքայնացման տեղայնացման առանձնահատկությունները Սևանի օֆիոլիտային հիպերբազիտների պրոտրուզիվ զանգվածներում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և Աշխարհագրություն, 2014, 3 (235)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 3-11