ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ (14)

Պաստերելյոզի հարուցչի տարբեր շատմների վարկունակությունը

Գիտական հրատարակություն Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի անսնաբուժական բժշկության ֆակուլտետի 80-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ՀՊԱՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2008
Էջեր 44-46

Պաստերելյոզի հարուցչի տարբեր շտամների վարակունակությունը

Գիտական հրատարակություն ՀՊԱՀ անասնաբուժական բժշկագիտության ֆակուլտետի 80-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ՀՊԱՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2008
Էջեր 44-46

Սիմենթալ և Ջերսեյ ցեղերի հորթերի համեմատական գնահատումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պայմաններում

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, բնական գիտություններ, 1, 2016
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2016
Էջեր 133-136