ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ (14)

Պաստերելյոզի հարուցչի շիճուկաբանական տիպերի առանձնահատկությունները

Գիտական հրատարակություն Գիտություն և տեխնիկա,10, 2007
Հրատարակչություն
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2007
Էջեր 10-14

Պաստերելյոզի հարուցչի տարբեր շատմների վարկունակությունը

Գիտական հրատարակություն Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի անսնաբուժական բժշկության ֆակուլտետի 80-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ՀՊԱՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2008
Էջեր 44-46

Պաստերելյոզի հարուցչի տարբեր շտամների վարակունակությունը

Գիտական հրատարակություն ՀՊԱՀ անասնաբուժական բժշկագիտության ֆակուլտետի 80-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ՀՊԱՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2008
Էջեր 44-46