Ընդհանուր տեղեկություններ

Պաշտոնական անվանումը` Արցախի Հանրապետություն կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն

Մայրաքաղաքը` ք.Ստեփանակերտ

Պետական լեզուն` հայերեն

Պետական կրոնը` քրիստոնեություն, բնակչության 95% Հայ Առաքելական Եկեղեցու հետևորդներ են

Հիմնական օրենքը` Արցախի Հանրապետության Սահմանադրություն

Դրամական միավորը` հայկական դրամ, շրջանառության մեջ է դրվել 1993թ.

Բնակչությունը` 146.6 հազար մարդ /2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ/

Ժամանակը` GMT+04.00

Ազգաբնակչությունը` հայեր /95 %/, ռուսներ, ուկրաինացիներ, հույներ, վրացիներ, ադրբեջանցիներ և այլն

Աշխարհագրական դիրքը` Հայկական լեռնաշխարհի հարավ-արևելյան մաս

Խոշորագույն լճեր` Մեծ Ալ, Փոքր Ալ, Սև Լիճ

Տարածքը`Արցախի Հանրապետության տարածքը կազմում է ավելի քան 12 հազար կմ2, որից 1041 կմ2 բռնազավթված է Ադրբեջանի կողմից:

/Շահումյանի շրջանի տարածքը Գետաշենի ենթաշրջանի հետ միասին կազմում է 2527,8 կմ2, որից 698 կմբռնազավթված է Ադրբեջանի կողմից/:

Պետական սահմանը` արևմուտքից սահմանակից է Հայաստանի հետ, հյուսիսից և արևելքից` Ադրբեջանի հետ, հարավից` Իրանի հետ

Կլիման` մեղմ և բարեխառն, հանրապետության զգալի տարածքում` մերձարևադարձային

Օդի միջին ջերմաստիճանը` +10.9˚C

Ամենաբարձր ջերմաստիճանը` +37˚C

Ամենացածր ջերմաստիճանը` -20˚C

Մթնոլորտային տեղումների միջին տարեկան քանակը` 587 մմ

Ծովի մակերևույթից միջին բարձրությունը` 1100 մ

Ամենաբաձր լեռնագագաթները` Գոմշասար` 3724մ, Գժասար` 3616մ, Թսխուդ` 3581մ, Մռավ` 3343մ, Մեծ Քիրս` 2725մ

Խոշորագույն գետերը` Արաքս, Որոտան, Ակեռա, Թարթառ, Խաչեն

Օգտակար հանածոներ` մարմար, գրանիտ, անդեզիտ, տուֆ, բազալտ, կրաքար, դիաբազ, բենտոնիտային կավեր, պեմզա, կավ, բազմամետաղներ, մասնավորապես, ցինկ, պղնձաքար, արճիճ, լիտոգրաֆային քար, քարածուխ, ծծմբաքար, երկաթ, այլ մետաղներ, ջրային պաշարներ

Հեռախոսային կոդեր`

ք.Ստեփանակերտ` +374 47 /համարը սկսվում է 9-ով/
Մարտունի` +374 47 /համարը սկսվում է 8-ով/
Շուշի` +374 47 /համարը սկսվում է 7-ով/
Քաշաթաղ` +374 47 /համարը սկսվում է 7-ով/
Ասկերան` +374 47 /համարը սկսվում է 6-ով/
Հադրութ` +374 47 /համարը սկսվում է 5-ով/
Մարտակերտ` +374 47 /համարը սկսվում է 4-ով/

Բջջային կապ` +374 97

 

Աղբյուրը` http://www.president.nkr.am/am/nkr/generalInformation/

1340