ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Երեսունվեց աստիճանին հավասար անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների հաշվման մասին

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, բնական գիտություններ, 1, 2016
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2016
Էջեր 20-25