Արցախի Էլեկտրոնային Գրադարան

Արցախի Էլեկտրոնային Գրադարանի (ԱԷԳ) կայքի ստեղծման նպատակն է մեկտեղել Արցախի վերաբերյալ ամբողջ գիտական և գեղարվեստական գրականությունը, այն դարձնել օտարերկրացիների համար Արցախի վերաբերյալ օբյեկտիվ տեղեկատվություն ստանալու աղբյուր, խթանել Արցախի վերաբերյալ հետազոտությունների իրականացումը, ինչպես նաև որոշ չափով հակազդել ղարաբաղյան հակամարտության, պետականության կերտման ու տարբեր իրողությունների վերաբերյալ խեղաթյուրվող նյութերին:

Կայքում տեղադրվում են ինչպես մենագրություններ, այնպես էլ գիտական հոդվածներ:

Կայքում առկա նյութերի քանակը`
22
115